HWWI Policy Report

HWWI Policy Report 18 (in polnischer Sprache)

Ekonomiczne perspektywy rozwoju obszaru działalności Unii Izb Łaby/Odry

by Michael Bräuninger, Silvia Stiller, Mark-Oliver Teuber, Jan Wedemeier
Hamburg, 2012
Abstract:

Unia Izb Łaby/Odry to związek 15 niemieckich, 6 polskich i 9 czeskich izb przemysłowo-handlowych, który za cel stawia sobie wspólne reprezentowanie interesów przedsiębiorstw z tego obszaru na szczeblu krajowym i europejskim. W roku 2010 na obszarach działalności poszczególnych Izb mieszkało 37 mln osób, co odpowiada 7,5 % ludności Unii Europejskiej (EU). Produkt krajowy brutto (PKB) Regionu wyniósł w 2008 roku 718 mld EUR, co stanowi 6 % PKB Unii Europejskiej.

ISBN 1862-4944 | ISSN (Internet) 1862-4952